VAKKEUSES

GRAAD 8 EN 9 LEERAREAS

 • HUISTAAL 1
 • ADDISIONELE TAAL 2
 • Wiskunde
 • Natuur Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Kuns en kultuuur
 • Lewens Oriëntering
 • Ekonomiese Bestuur Wetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe: Geskiedenis en Aardryksunde

GRAAD 10, 11, 12

 • English
 • Afrikaans
 • Lewens Oriëntering
 • Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid
 • Enige drie van die volgende vakke:
  • Lewenswetenskappe
  • Fisisie Wetenskappe
  • Ekonomie
  • Besigheidstudie
  • Wiskunde
  • Wiskunde Geletterdheid
  • Rekeningkunde
  • Geografie Verbruikerstudie
  • Toerisme