SPORT

Leerders moet deelneem aan ten minste 1 sportsoort. Die volgende sportkodes word by die skool onder die vaandel van die United School Sport Association of South Africa (USSASA) beoefen.

 • Rugby [Seuns & Dogters]
 • Netbal
 • Krieket [Seuns & Dogters]
 • Skaak
 • Hokkie [Seuns & Dogters]
 • Sokker [Seuns & Dogters]
 • Atletiek
 • Landlope
 • Tennis

CULTURE

 • Drama
 • Koor
 • Dans
 • Skool orkes

SKOOLKOERANT

Leerders is verantwoordelik vir skoolkoerant o.l.v. mev Baron.

VERTEENWOORDIGENDE LEERDERRAAD (VLR)

Saamgestel uit drie verteenwoordigers uit elke graadgroep – demokraties deur leerders verkies.
Onderwyser Verantwoordelik: Me Rank

BYEENKOMSTE

Byeenkomste word deur die verskillende klasse aangebied onder toesig van die klasonderwyser
MAANDAE: Grade 10-12 Periode 2 / Grade 8 – 9 Periode 4

CHRISTEN VERENIGING

Verenigde Christelike Studente. Leerders word bedien uit die Woord van God. Bied ook onderstening, gemeenskap en onderig vir alle leerders aan.

MATRIEKKAMP

 • Die matriekkamp is verpligtend vir alle matrikulante.
 • Vind plaas aan die einde van eerste kwartaal.

PREFEKTEKAMP

 • Vind plaas vroeg in die eerste kwartaal.
 • Alle prefekte woon dit by

DIPLOMAPLEGTIGHEID

Graad 8 tot 11-leerders en ouers. Vind plaas aan die begin van die jaar (oor vorige jaar se prestasie).

MATRIEK DIPLOMAPLEGTIGHEID

Slegs vir matrikulante, hul ouers en opvoeders.